Learn2Learn Podcast

Supercharging your learning and development

Podcast about supercharging your learning and development
Learn2Learn inspires you to take action in learning and development, be it with yourself, your team or organization as a whole. Our guests are leaders in the L&D field, researchers, and professionals knee-deep in the quest of transforming their organizations into communities of learning. With the help of a network of 600+ HRD professionals, HENRY ry and Perheyritysten liitto, every episode will leave you with a broader understanding of the value of learning. Episodes are in Finnish and in English.
Spin-off series Learn2Remote: podcast about remote work transition
Due to coronavirus, we started a spin-off series called Learn2Remote. In this podcast series, we invite prominent experts in remote work and remote organizations to discuss how entire communities of work should approach making the best out of the remote situation. For the best of both communities and people.

Given how we've been forced into working remotely quite suddenly, most organisations are scrambling to have the bare minimum to make things work. However, remote work is and should never be just about technology or processes. Leaders are expected to step above and beyond their normal responsibilities. Success in remote contexts involves a wide variety of factors ranging from individual emotional regulation, new forms of knowledge-sharing, communicative habits, shifts in leadership practices, stronger self-management and much more. Bringing it all together is no small task, but we owe it to our people to do our best.

For now, tips on social media for working remotely work seem to be all the rage. We're not bothering you with yet another boring tip for decluttering your workspace. Instead, the focus is on providing a holistic deep-dive into central areas involved in making successful remote organisations and teams thrive.

Cracks arising due to the wrong practices may not show just yet. After all, most of us have been away from our offices for just a week. But without proper care, issues will pop up. We want to help you treat these issues even before they show themselves.

If you'd like to make your opinion heard regarding what we should discuss and with whom - leave your feedback in the bottom of the page.

Stay safe, wash your hands and ask your grumpy uncle to stay the hell home. Panda out.
28. Oppimisen Flow (feat. Lauri & Jussi/Flow Akatemia)
"Flow (myös optimaalinen kokemus ja virtauskokemus) on psykologi Mihály Csíkszentmihályin mukaan tila, jossa ihmisen tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa minän tavoitteiden kanssa. Flow-kokemuksen seurauksena minän järjestys on aikaisempaa monimuotoisempi (minän kompleksisuus kasvaa). Flow'ssa psyykkinen energia käytetään ainoastaan tavoitteiden saavuttamiseen." (Csíkszentmihályi, 2005)

Learn2Learnin 2. tuotantokauden päätösjaksossa paneudumme tutkimaan työelämän myötävirtauksia ja kitkaa. Jaksossa vieraina ovat Jussi Venäläinen ja Lauri Häggman Flow Akatemialta.

Jaksossa käsittellään mm.

-Miten flow tapahtuu yksilön ja ryhmän tasolla?
-Mitä edellytyksiä flow tarvitsee?
-Mitä yhteyksiä on flow kokemuksilla, oppimisella ja pelimekaniikoilla?
-Mikä kaikki estää flowta?
-Millainen organisaatio maksimoi työntekijöidensä flown?
-Mistä meidän kuuluu päästää irti nauttiaksemme flowsta?
27. Tulevaisuuden organisaatio (feat. Jussi Kämäräinen/Dagmar)
Read the episode description

Tulevaisuus on kaikkia kiinnostava teema, josta löytyy visioita suuntaan ja toiseen. Miten olemassa olevat yhteiskunnalliset trendit mahdollisesti muokkaavat organisaatioita? Miten teknologia voi palvella organisaatioiden kehittymistä? Millaiset johtamisen, organisoitumisen ja päätöksenteon mallit kasvavat suositummiksi? Mitä vaatimuksia muutos asettaa yksilön identiteetille ja ajattelulle?

Keskustelijana jaksossa on monipuolinen ajattelija ja teknologia-osaaja Jussi Kämäräinen Dagmarilta.
26. Megatrendit 2021+ (feat. Jussi Herlin/KONE)
Read the episode description

Teknologinen disruptio, kaupungistuminen, globalisaatio..mitä seuraavaksi?

Millaisia radikaaleja muutoksia työelämään tuleva vuosikymmen tuo tullessaan? Millaisia manöövereitä tämä vaatii niin yrityksiltä kuin kokonaisilta yhteiskunnilta? Kuinka kiinalaisten kanssa kannattaa käydä kauppaa? Miksi koko "työn" käsite pitäisi räjäyttää?

Tämän vuoden viimeisimmässä Learn2Learn jaksossa otetaan laaja perspektiivi tulevaisuuteen legendaarisen Koneen kanssa, jota edustamaan saapui visionäärinen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin.
25. Systeemiajattelu ja kompleksisuus työelämässä (feat. Pekka & Mikael/ Systems Change Finland)
Read the episode description
Systeemisyys, kompleksisuus, emergenssi, feedback-loop..juurihan me selvittiin Leanista ja ketteryydestä!

Yhä kompleksimmaksi käyvä maailma tarvitsee loogisesti kompleksimpaa ajattelua. Moderneja organisaatioita ei voida enää johtaa tai kehittää tehokkaasti ymmärtämättä organisaation toimintaa systeemisellä tasolla. Näihin vaatimuksiin juuri ketään ei ole koulutettu edes korkeakouluissa.

Vanhan sanonnan mukaan, ei auta itku ei markkinoilla. Oppiminen kuitenkin voi auttaa.

Tässä jaksossa suomalaiset systeemigurut Mikael Seppälä & Pekka Enroth Systems Change Finlandilta auttavat meitä selvittämään hieman tarkemmin mistä onkaan kysymys ja miten viet ajattelusi uudelle tasolle.
24. Mitä hyötyä on metataidoista? (feat. Anssi Balk/Metataidot-Klinikka)
Read the episode description
Siinä missä ennen töihin mentiin vain antamaan kädet ja aikaa, nykyään annetaan aikaa ja aivot. Mitä näillä aivoilla sitten pitäisi tehdä alati kompleksimmaksi kehittyvässä työelämässä?

Kehityspsykologian tulkintojen mukaan ihmisen kehityksen ei tarvitse päättyä koskaan, vaan voimme jatkuvasti oppia ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan hienostuneemmin. Tämän käytännön ilmentymisestä voimme puhua metataitoina.

Tässä jaksossa valmentaja ja kehityspsykologi Anssi Balk jakaa näkemyksensä metataitojen hyödyllisyydestä, niiden korostuvasta roolissa tulevaisuudessa ja visioimme yhdessä miltä tulevaisuuden työelämä voisi näyttää jos ihmisten jatkuvaan kehittymiseen panostaminen olisi työpaikoilla normi eikä poikkeus.

Lue lisää Anssin ajatuksista täältä: metataito.fi/
23. Omistajien Osaamisen Kehittäminen (feat. Anne Karell/Miia Porkkala)
Read the episode description
Maailma muuttuu ja organisaation jokaiselta jäseneltä voidaan odottaa osaamisen kehittämistä. Tämä pätee myös yrityksen omistajiin.

Jakson case-esimerkkeinä omistajien osaamisen kehittämisestä meille esiintyvät Miia Porkkala Aho Groupilta ja Anne Karell Ahlströmin Perillisiltä.

Kuinka tärkeitä oppeja siirretään sukupolvien välillä perheyrityksessä? Kuinka luodaan luottamusta ja dialogia? Millainen osaaminen nousee oleelliseksi tulevaisuudessa yrityksien omistajilla? Nämä ja monta muuta kysymystä käydään läpi tässä jaksossa.
22. Arvopohjainen Oppiminen (feat. Anne Ekberg/Fiblon)
Read the episode description
Arvoista puhutaan paljon etenkin johtajuuden ja päätöksenteon ympärillä, Fiblonilla ne ovat kuitenkin oppimisen alku ja pohja.

Miten organisaatio voi löytää arvonsa ja antaa niiden ohjata oppimista? Miten periaatteita kuten huomion ohjaus positiiviseen, tulevaisuuskeskeisyys, kuuntelutaitoja ja erilaisuuden ymmärtämistä voidaan levittää ympäri organisaatiota tehokkaasti?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan tässä jaksossa
21. The Listening Organization (feat. Hanzi Freinacht/Tomas Björkman)
Read the episode description
No one can argue against that our world is getting more complex and lacking coherence. The world of business is not an exception. There is a need for clear big picture for us to strive for, something which has explanation power for multiple interconnected trends such as self-directedness, learning organizations and whatnot. We need a new paradigm to build a grand vision on.

In this ambitious epoch lasting almost 2 hours, pioneering political philosopher known as Hanzi Freinacht and an entrepreneur, investor and writer Tomas Björkman open for us a grand new worldview called metamodernism, which intends to bring clarity to the smorgasbord of competing perspectives within so called "post-truth world".

Leaning to insights from developmental- and complexity sciences, in this podcast we will dig through to questions such as:

-What is metamodernism and why it matters?
-The worth of human development for organizations?
-How do developmental stages manifest themselves?
-The future of self-directed organizations?
-Technological leverages for enabling development?
-The possible dangers of developmental thinking?
-How should business leaders orient themselves to the future?
20. Moderni johtaja osaa valmentaa (feat. Dan Soback/BCI)
Read the episode description
Maailma muuttuu nopeaa tahtia, sen mukana myös johtaminen. Valmentavaksi johtamiseksi kutsuttu coaching-menetelmien ja esimiestyön risteytys on nousemassa uuden ajan johtamiskulttuurin standardiksi ympäri maailmaa.

Vaan mitä on tämä valmentava johtaminen? Miksi valmentava johtaminen on tulevaisuus ja perinteinen esimiestyö historiaa? Miten ihmeessä meidän organisaatiossa voidaan siirtyä valmentavaan johtamiseen?

Näihin kysymyksiin sinulle tulee vastaamaan suomalaisen coaching kentän mestari, kirjailija ja ajattelija Dan Soback. Jaksossa käymme läpi hänen tulevan kirjansa "Valmentava Johtaminen" sisältöä syväluotauksella.

Jakso on tehty yhteistyössä Business Coaching Instituten kanssa.
19. Oppiminen on organisaation kilpailuetu (feat.Veli-Matti Mattila/Elisan toimitusjohtaja)
Read the episode description
Oppiminen on vakiintuneen yrityksen keskeinen kilpailuetu. Mutta miten se sulautetaan osaksi organisaation selkärankaa?

Koko kansan Elisa on pitkään ollut teknologinen edelläkävijä. Kun itse toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilalta kysytään selitystä, vastaus on oppimisen priorisointi strategisesti.
Miten jalkautetaan koko organisaatioon peloton asenne virheitä kohtaan? Mikä tärkeys on oppimisunelmilla? Mitkä ovat oppimismyönteisen johtajan hyveet? Vastaukset löytyvät tästä jaksosta.
18. Learn2Remote: Caring Remotely (feat. Tomi Niskakoski)
Read the episode description
With distributed organizations, come distributed challenges.

In this spinoff episode of Learn2Learn, we touch upon the trials faced by remote teams in building effective habits, psychological safety, and a sense of sincere belonging. Have companies truly adjusted to working remotely or are they just a ticking timebomb of troubles waiting to explode a few months in?

Exploring the topic with us is Tomi Niskakoski. Tomi brings in decades of experience from change management, executive advisory, and leadership development at Nokia. More recently he has put his skills to use in his own ventures as well as companies like Gofore.

Enjoy!
17. How Can We Make Learning (Really) Work, in the Pandemic and After It? (feat. Juha Ruosteenoja, S-Group & Ina Weinbauer)
Read the episode description
In these turbulent times of coronavirus Panda's CEO Dima has set down with two brilliant individuals to talk about the future of learning and it's effectiveness. Our first guest is Ina Weinbauer who is the researcher of Transfer Effectiveness and made quite some ripples in the industry with her book "What makes Training really work". Our second guest is Juha Ruosteenoja who is the managing director of Jollas Institute, training organization of the Finnish retail company S-Group. We cover topics like the future of training in the post-virus world, the respect of the HR Development profession, and using data to see what works and what doesn't work in training.

The question to reflect upon and inspire you to listen to the podcast: How can we make learning (really) work, in the pandemic and after it?
16. Learn2Remote: Remote Meetings: As Natural as Breathing (feat. Jonas Rajanto)
Read the episode description
Whether you prefer them or not, remote meetings are an unavoidable reality of our current homebound predicament. Given this, we're picking the brain of someone who has enjoyed quite a surge of popularity lately. In this episode our guest is Joonas Rajanto, who acts as a digital facilitator and trainer at Grape People. There he specializes in helping companies make remote meetings as natural as traditional ones.

We take many things for granted from the meeting format we're used to, but in virtual meetings these come to the forefront. We discuss the challenges posed by remote meetings and how hosts have to understand their differences from normal ones. What are the necessary elements of a successful remote meeting? How do you read the room when you don't share a physical space? What can a host do to proactively engage all participants? As we all are going to be home for a while still, this is an episode that can save quite a bit of your time.
15. Learn2Remote: Renaissance of Remote Work (feat. Cary Moretti & Dima Syrotkin)
Read the episode description
2020 starts rather dramatically, with global pandemic raging and driving most of the offices empty, leaving behind dusting coffee cups and pictures of "Employee of the Month" from February.

Now there is an imperative for bringing a renaissance to remote work in order to keep businesses running smoothly! And we have a couple of renaissance-men as our guests to tell their insights on how to achieve that.

Cary is a serial entrepreneur, innovator, and technology advisor. Cary believes strongly that the Future of Work is Remote and has lived that philosophy for over 20 years. In 2008 he built his first 100% remote organization. The move to Remote Work has been the key to sourcing – and keeping – the best employees, navigating major economic cycles, and pivoting to transform organizations, his own and his clients', through year over year strategic growth.

Dima is the CEO of Panda Training. Panda has developed a scalable coaching solution to tackle what they say is the main challenge of remote work: self-management. Besides Panda, Dima is an advisor in the startup GrowthClub, is one of the organizers of the Hacking HR Helsinki community, and is soon starting as a PhD candidate in Aalto University.
14. Supercharging learning and development in 2020 (feat. Pilvikki from KPMG & Terhi from Accenture)
Read the episode description
Everyone is talking about adapting to the future, how about anticipating the future with future sciences and systems-thinking?

With more advanced technology embarking into our offices, do we need to learn new ways of creating value?
How can the people working in organizations take a quantum leap forward to the yet uncharted seas of future job descriptions? In a nutshell, what could and should happen when we enter 2020 and onwards in the ways organizations learn and develop?

Join us live for the thrilling final episode of Learn2Learn-podcast season 1. With our hosts Lauri Paloheimo and Jere Partanen from Panda Training, who'll kickstart an auditive time machine with a visionary Learning Advisor Pilvikki Ibriqi and forward-looking Talent & Organization Director of Accenture Terhi Mäkelä.
13. Oppiminen ketterästi pt.2 (feat. Leenamaija Otala & Kirsi Mikkonen)
Read the episode description
Ketteryys, alunperin agileksi kutsuttu ohjelmointitalojen toimintafilosofia, on valloittanut kansainvälisesti kaikkien kokoushuoneiden fläppitaulut. Vaan mitä tarkoittaa ketterä oppiminen yritysmaailmassa? Miksi ketteryys ja oppiminen ovat match made in heaven?

Jatkamme keskustelua Kirsin ja Leenamaijan kanssa. Miten johdetaan ketterästi oppivaa organisaatiota? Jos jäätelötehdas palkkaisi Leenamaijan ja Kirsin ketterän oppimisen konsulteiksi. Mistä lähdetään liikkeelle? Organisaation haasteita ovat mm. huono kommunikaatio siilojen välillä, byrokraattiset ja hitaat päätöksentekoprosessit.
12. Oppiminen ketterästi pt.1 (feat. Leenamaija Otala & Kirsi Mikkonen)
Read the episode description
Ketteryys, alunperin agileksi kutsuttu ohjelmointitalojen toimintafilosofia, on valloittanut kansainvälisesti kaikkien kokoushuoneiden fläppitaulut. Vaan mitä tarkoittaa ketterä oppiminen yritysmaailmassa? Miksi ketteryys ja oppiminen ovat match made in heaven?

Jätä taaksesi jäykät uskomuksesi ja hyppää ketterän oppimisen originaattorin, tekniikan tohtori Leenamaija Otalan sekä Nitorin ketterän valmentajan Kirsi Mikkosen kelkkaan ja opi vähän vähemmän jäykän työelämän mahdollisuudet.

"Organisaatioiden nopea uusiutuminen edellyttää, että ihmiset oppivat nopeasti. Entiset opit tai ennalta annetut ohjeet eivät päde. Tilanne voidaan hoitaa vain oppimalla nopeasti, mistä on kyse, miten tilanne ratkaistaan ja mitä osaamista ratkaiseminen edellyttää. Oppiminen on tänään kaikkein tärkein kilpailukykytekijä. "-Leenamaija Otala
11. Oppimismuotoilu pt.2 (feat. Mukamasin Vilma Mutka & Elisan Piia Säylä)
Read the episode description
Mitä saadaan, kun yhdistetään oppimisen psykologia, pedagogiikka ja palvelumuotoilu? Entä edistykselliset teleoperaattoriyritykset, vallankumouksellisuus, systeemiajattelu ja esimerkillä johtaminen?

Tämä jakso.

Muotoile oma maailmankatsomuksesi oppimisesta uudestaan Mukamasin vallankumouksellisen matriarkan Vilma Mutkan ja Elisan organisaatiomuotoilu-mastermind Piia Säylän kanssa.
10. Oppimismuotoilu pt.1 (feat. Mukamasin Vilma Mutka & Elisan Piia Säylä)
Read the episode description
Mitä saadaan, kun yhdistetään oppimisen psykologia, pedagogiikka ja palvelumuotoilu? Entä edistykselliset teleoperaattoriyritykset, vallankumouksellisuus, systeemiajattelu ja esimerkillä johtaminen?

Tämä jakso.

Muotoile oma maailmankatsomuksesi oppimisesta uudestaan Mukamasin vallankumouksellisen matriarkan Vilma Mutkan ja Elisan organisaatiomuotoilu-mastermind Piia Säylän kanssa.
9. Oppiminen työssä pt. 2 (feat. Teveren Päivi Kupias & Raija Peltola)
Read the episode description
"Työympäristöjen täytyy muuttua oppimisympäristöiksi"-näin kertovat eteenpäin katsovat työelämän profeetat, helpommin sanottu kuin tehty vai mitä?

Jakson toisessa osassa skaalaamme keskustelun tasoa Teveren Päivin ja Raijan kanssa tiimioppimiseen ja organisaatioiden oppimiseen sekä mietimme, kuinka henkilöstön työssäoppimista voidaan suunnata.
8. Oppiminen työssä pt.1 (feat. Teveren Päivi Kupias & Raija Peltola)
Read the episode description
Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen on noussut monen yrityksen prioriteettilistalle johtoportaaseen asti. Iso kysymys kuuluukin, miten se oikeastaan tehdään?

Tähän kysymykseesi vastaavat Päivi Kupias ja Raija Peltola Tevereltä, joiden suosittua teosta "Oppiminen Työssä" käsitellään uusimmassa Learn2Learn jaksossa.

Ensimmäisessä osassa opetellaan malliesimerkkien kautta muovaamaan työympäristöistä oppimisympäristöjä ja käydään läpi tärkeitä elementtejä henkilöstön oppimisen tukemisen kannalta.
Jos kiinnostuit aiheesta ja haluat syvällisempää tietoa, suosittelemme lämpimästi tilaamaan kyseisen opuksen tämän linkin kautta:

www.gaudeamus.fi/oppiminentyossa/
7. Oppimisen pelillistäminen - hyödyt & harhat (feat. Lauri Järvilehto & Heli Saarelainen)
Read the episode description
Pelit ovat valloittaneet koko maailman, miksei sitä näy enemmän organisaatioiden oppimisessa? Tiedätkö kuinka paljon oppimisen pelillistämisessä on hypeä? Entä oppimisen ja pelien sisäänrakennetusta yhteydestä? Miksi "World of Warcraft"-pelin vuosikausien hakkaaminen voi olla lastesi tulevaisuuden uraelämän kannalta hyödyllistä? Onko hyvä elämä metapeli?

Hyppää mukaan näiden teemojen syväluotaukseen alansa kovien pelaajien FT. Lauri Järvilehdon ja pelillistämiskonsultti Heli Saarelaisen kanssa, niin pääset katsomaan konepellin alle mistä pelillistämisessä on pohjimmiltaan kysymys.
6. Oppimisen psykologia (feat. psykologit Jaakko Sahimaa & Hanna Siefen)
Read the episode description
Kuinka uskomuksemme, asenteemme ja oletuksemme vaikuttavat oppimiseemme? Miten tämä näkyy työpaikoilla? Mitä on kasvun asenne? Mitä merkitystä on merkityksellisyydellä oppimisen kannalta? Mitä organisaatioiden tulee ymmärtää psykologian annista kehitykseen liittyen?

Jaksossa tutut Lauri & Jere Panda Trainingilta avaavat aivokuoriaan psykologien Jaakko Sahimaan ja Hanna Siefenin kanssa sukeltaen oppimisen mielenmaisemaan.
5. Oppiminen itseohjautuvassa firmassa? (Feat. Fraktion Joonas ja Ville)
Read the episode description
Itseohjautuvuus, tuo yritysmaailman uusi musta, herättää mielipiteitä suuntaan jos toiseen. Vaan mitä radikaali itse- ja yhdessäohjautuvuus tarkoittavat oppimisen ja kehityksen kannalta? Miten itseohjautuvuus tapahtuu ja mihin se perustuu? Vastaukset saattavat yllättää.
4. On the alchemy of communication and sociocracy (feat. Graham Boyd)
Read the episode description
How can we use conflict as a learning opportunity? Why is reflection the most important skill for a business manager? What can self-directedness mean for social development? Do we have a shadow job at work?

In this episode, Jere and Lauri from Panda Training will go deeper than the surface with Graham Boyd, Doctor of Physics and CEO of Evolutesix from Brussels, trying to answer the questions above.

If you are interested in Graham's thoughts, check www.evolutesix.com
3. Oppimisen "ISO KUVA" (feat. Akseli Huhtanen)
Read the episode description

Learn2Learnin 1. tuotantokauden virallisessa avausjaksossa hostit Jere ja Lauri aloittavat kasvatusfilosofi ja Dare to Learnin ex- toimitusjohtajan Akseli Huhtasen kanssa kunnianhimoisen matkan oppimisen olemukseen, sen historiallisiin kehitysvaiheisiin sekä suureen rooliin meneillään olevan muutoksen mahdollistajana. Miksi ajattelemme oppimisesta kuten ajattelemme? Mitä on oppiminen? Miten opitaan oppimaan? Mikä on yrityksen rooli oppimisen ja kehityksen mahdollistajana? Näihin kysymyksiin pyrimme saamaan vastauksia rohkealla keskustelulla sekä suuruudenhulluilla ajatusleikeillä.
2. Konfliktista dialogiin (feat. Minna Mattila-Aalto & Mika Koskinen)
Read the episode description
Osataanko organisaatioissa kohdata vaikeita asioita ja konflikteja vai lakaistaanko ne aina maton alle? Tarvitsemmeko lisää keskustelua, vai onko dialogin synnyttäminen parempi vaihtoehto?

Learn2Learn pärähtää nyt kunnolla käytiin konfliktien kohtaamisen ja dialogin rakentamisen parissa. Tässä jaksossa vieraina organisaatioiden kehittämisen ohella myös sovittelijoina toimineet Työtehoseuran Minna Mattila-Aalto ja 10Times Oy:n Mika Koskinen.

Myös seuraavassa jaksossa pureudutaan konflikteista oppimisen tematiikkaan uuden näkökulman kera!
1. On learning culture and nudging change (feat. Kevin Groen)
Read the episode description
In our first episode, our hosts Dima & Lauri discuss with ex-Booking.com Training Strategist Kevin Groen. Topics vary from learning culture to nudging, questioning the status-quo of current training paradigm and pondering on our inferior skills in communications and awareness which truly hinders our growth.
Any feedback?